top of page

 Misk'i Yachay betekent in de taal van de mensen uit de Andes, het Quechua, ' zoete, lieve kennis' . De Stichting is opgericht door Andrea Cueva, met de droom om een positieve bijdrage te leveren aan het onderwijs in Peru, haar tweede thuisland. Na tien jaar in het onderwijs in Peru gewerkt te hebben, heeft ze de stap genomen om haar eigen project te beginnen in de regio Cusco. De realiteit van het land kennende wil Andrea graag andere docenten inspireren om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap van hun leerlingen. Door aan deze thema´s te werken zullen de kinderen in een veilige, prettige leeromgeving kunnen leren. Ze gelooft dat het betrekken van ouders essentieel is in dit proces, als de kinderen thuis met dezelfde aanpak en waarden worden aangesproken, zal de impact van het project veel groter zijn. 

Andrea Acomayo_edited.jpg
Andrea Apurimac.png

Andrea Misk’i Cueva van der Beek, is geboren in Peru en al jong naar Nederland gegaan, met haar Peruaanse vader heeft ze zich echter de Peruaanse taal en cultuur eigen gemaakt. Na de middelbare school is ze de PABO gaan doen en heeft daarna, naast het werk in het onderwijs, in deeltijd eerst twee jaar Culturele Antropologie gestudeerd. Op haar 24ste is ze voor het eerst naar Peru teruggegaan en heeft het land haar hart gestolen. Hierna volgde ze in Nederland een opleiding tot psycho-sociaal hulpverlener en uiteindelijk studeerde ze speltherapie. Na 15 jaar in het Nederlandse onderwijs gewerkt te hebben als leerkracht en leerkrachtbegeleider besloot ze in 2011 naar Peru te remigreren. Op dit moment is dit, naast het feit dat ze de Peruaanse nationaliteit heeft, ook gevoelsmatig haar land geworden en de plek waar ze zich thuis voelt. Andrea heeft in de afgelopen jaren in meerdere onderwijsprojecten gewerkt binnen de regio Cusco en op die manier tien jaar ervaring opgedaan in het onderwijs in Peru. Ze heeft met verschillende schoolteams gewerkt en kent de realiteit van privéscholen en stadsscholen in Cusco, kleine dorpsscholen in de hoge Andes en in de Amazone. In de rol van onderwijsspecialist en pedagogische ondersteuner heeft ze in de eerste jaren met schoolteams, leerlingen en ouders gewerkt over inhoudelijke onderwijs- en pedagogische aspecten. Later heeft ze groepen schooldirecteuren begeleid en met lokale en regionale onderwijsorganen van het ministerie van onderwijs samengewerkt voor het schrijven van beleidsplannen op de korte en middellange termijn. Verder heeft ze de laatste twee jaar voor de pandemie de rol als coördinator van de onderwijsprojecten in de NGO HoPe Holanda Peru in Cusco vervuld, hierbij de verantwoording van de projecten nemend.

De oprichter en uitvoerder van het project

bottom of page