top of page
cirkel met Andrea.jpg

ANBI-voorwaarden

Informatie voor de ANBI-voorwaarden 

 

De Stichting heeft de ANBI-status toegewezen gekregen.
 
Contactgegevens:               Stichting Miski-onderwijs in Peru    

                                            Tel.nr.: 0615132840    

                                            Email: contact@stichtingmiski.org
 
RSIN-nummer:                    863969409 
 
Statutaire doelstelling:        Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Peru.  
 
Hoofdlijnen beleidsplan:     Het lopende project heeft de volgende doelstelling: “Onderwijspilotproject                                                      voor het ontwikkelen van een onderwijsmethode dat de sociaal - emotionele                                                 ontwikkeling en burgerschap bevordert, geïmplementeerd en gevalideerd                                                       op drie basisscholen in de regio Cusco.” Gedetailleerde info is te vinden in                                                     het beleidsplan, onder het kopje beleidsstukken. 
 
Het bestuur:                       Voorzitter: Iris Meester    

                                           Secretaris: Ynske Veenstra    

                                           Penningmeester: Bas van Leeuwen    

                                           Algemeen lid: Liliana Zvietcovich Aguirre    

                                           Algemeen lid: Anke van Keulen    

                                           Toezichthoudend lid: Paul Zoontjens    

                                           Toezichthoudend lid: Mirjam van der Ven 
 
Beloningsbeleid bestuur:   Er worden alleen onkostenvergoedingen uitgekeerd. 
 
Financiële gegevens:        De stichting heeft een kostenoverzicht voor het lopende project gemaakt,                                                       deze is te vinden in het beleidsplan. Tevens is er een  eerste publicatie van

                                          het standaardformulier met de financiële verantwoording. Beiden kunt u vinden                                              onder op de pagina beleidsstukken.  

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

bottom of page