top of page
Zoeken
  • Andrea Cueva

Werken aan het thema discriminatie met de leerkrachten.In augustus 2023 komt het thema discriminatie aan bod in de workshop. Het is een belangrijk thema waar iedereen hier mee te maken heeft. Na een introductie over hoe discriminatie zich in Peru laat zien middels een onderzoek van een bekende universiteit in Peru, gaan de leerkrachten er goed voor zitten. Er is veel herkenning. Discriminatie heeft hier vele lagen, er wordt verschil gemaakt tussen man en vrouw, tussen mensen uit Lima en grote steden tegenover mensen van de provincie en het platteland. Er is discriminatie naar mensen die het Spaans als tweede taal spreken omdat ze in een inheemse eerste taal hebben. Huidskleur speelt een grote rol evenals de kleding die je draagt. De functie op je werk kan ook voor discriminatie zorgen. Zo zou je kunnen concluderen dat in de omgeving van Cusco een vrouw van het platteland met een donkere huidskleur die Quechua spreekt, op vier punten een achterstand heeft. En hoe zich dat uit? Door neerbuigend te doen of een slechte behandeling te krijgen in bijvoorbeeld een ziekenhuis. Door onwetendheid wordt hier ook wel misbruik van gemaakt.

Het onderzoek noemt nog een oorzaak van het in stand houden van discriminatie en de Peruanen doen hier eigenlijk allemaal aan mee. Als ze zich voorstellen aan anderen of over zichzelf vertellen wordt vaak benadrukt dat ze bijvoorbeeld buitenlandse voorouders hebben, dat ze op een belangrijke universiteit hebben gestudeerd, dat ze op vakantie zijn geweest in het buitenland. Door jezelf zo te positioneren in een groep stel je jezelf boven de ander. En voelt de ander zich minderwaardig of begint zijn/haar positieve punten te noemen. Dus we spelen hier allemaal zelf een rol in. En het mooie is, wij kunnen hier dus verandering in brengen. Als we nu besluiten om iedereen als gelijke te behandelen, een voorbeeld te zijn. Door zorgvuldig te zijn met je vooroordelen in de klas, respect te hebben voor verschillen en te kijken naar waar het kind vandaan en in te grijpen bij discriminatie in de klas, stellen we een goed voorbeeld.

Na deze introductie zijn we met de leerkrachten aan de slag gegaan met de vormen waarmee we in de klas kunnen werken aan deze thema's.

Een mooie vorm is om hier over te praten en discussiëren in de klas. We hebben het met de leerkrachten gedaan. De opinielijn: in hoeverre ben jij het eens met dat meisjes en jongens op dezelfde manier/gelijk behandeld worden? Er gingen gelijk negen leerkrachten op de lijn staan en de discussie begon. De opdracht was om respectvol te zijn en bij je pleidooi de ander te proberen te overtuigen van je mening.

Hierbij twee opnames van leerkrachten die aan het woord waren:

De leerkracht Celestino over het eigenschap nemen over onze realiteit:De leerkracht Tanya pleit voor gelijke behandeling:Het was mooi om te zien dat de jongere vrouwelijke leerkrachten strijdvaardig waren. (Zie eerste foto hierboven). Echter, ook de mannen waren heel betrokken bij de verandering die zij ook nodig achten. Iedereen was getrokken en de noodzaak van het werken aan dit punt was duidelijk voelbaar.

Een prachtige start voor een verandering in de school!
1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page