top of page
Zoeken
  • Andrea Cueva

Een bijzondere bijeenkomst met de ouders van Urpay

Bijgewerkt op: 8 mei

Het project hecht veel belang aan het werk met de ouders zodat er ook thuis met de kinderen gewerkt wordt en dit de impact van het project vergroot. De leerkrachten hebben zich voor deze bijeenkomst goed voorbereid, ze hebben voor ieder kind een mooi blad met complimenten gemaakt.

En op 20 juli zijn de ouders uitgenodigd, om 9 uur in de ochtend.

Een groot gedeelte spreekt beter het Quechua dan het Spaans, dus de leerkracht Alejandro neemt de vertaling voor zijn rekening. Deze taal leent zich goed voor grappen en speelse opmerkingen dus er wordt veel gelachen.

Het thema van vandaag is het vergroten van het zelfvertrouwen van je kind.


In tweetallen wordt de ouders gevraagd om uit te wisselen hoe dit voor hen in hun jeugd was; wie gaf hen zelfvertrouwen? Wat deed of zei diegene?

De tweede vraag is; wie gaf je geen zelfvertrouwen? Wie haalde je zelfvertrouwen naar beneden? De sfeer werd serieuzer en de gezichten ernstiger, er werd druk uitgewisseld.

Alejandro nam het delen van verhalen in grote groep op zich. Meerderen vertelden openhartig over hun ervaringen, sommigen over het verbale en fysieke geweld dat ze hebben beleefd in hun jeugd. Bijzonder hoe ze dit zo deelden, de ouders luisterden met aandacht en respect.

Hierna werd de vraag gesteld, wat willen we onze kinderen meegeven? Hoe doen we het nu als ouders? Geven we onze kinderen zelfvertrouwen of zeggen we soms dingen die het zelfvertrouwen omlaag halen?

Eén manier om het zelfvertrouwen te vergroten is om het complimenten te geven, te benoemen wat het allemaal goed doet en kan, te vertellen dat je van ze houdt en blij bent met met ze, zoals ze zijn.


Vervolgens halen de leerkrachten de kinderen erbij en de ouders gaan bij hun kind staan. Dit is een mooi moment, elke leerkracht leest het blad met complimenten hardop voor en de kinderen en ouders glunderen.

Hierna wordt gevraagd aan de ouders of ze een compliment kunnen geven aan hun kind. Sommigen vinden dit nog geen gemakkelijke vraag, ze moeten nadenken en geven aan wat het kind nog moet leren en verbeteren. Maar na wat doorvragen kunnen ze wel iets noemen wat hun kind goed kan. Anderen vinden het makkelijker en geven er ook nog een knuffel bij.


De leerkracht van groep 8 vraagt de ouders om het kind aan te kijken bij het geven van het compliment en aan het kind aan het eind een knuffel te geven. Iedereen is ontroerd, kinderen, ouders en de leerkracht. Ook ik bij het aanschouwen:

Als afsluiting hebben we het gehad over het belang van een sterk zelfvertrouwen voor hun kind, voor nu, voor hun toekomst, voor het zelfvertrouwen bij het lere, het zelfvertrouwen bij hun werk later, waar de leidinggevenden niet altijd virendelijk zijn en ook belangrijk, dat ze in hun relatie in de toekomst goed voor zichzelf kunnen opkomen. Dit is iets wat vrouwen niet ltijd makkelijk vinden omdat ze dat niet geleerd hebben noch een goed voorbeeld hebben gehad in hun jeugd.

Bij de afsluiting kregen we veel complimenten, bedankjes en de vraag of we zo'n ouderbijeenkomst nog een keer konden houden. Een geslaagde bijeenkomst en een dankbare Andrea, dat ik dit werk mag doen.

41 weergaven0 opmerkingen

Комментарии


bottom of page