top of page
Logo_edited_edited.png
machu y huayna picchu.jpg
Alondra_edited.jpg

Misk'i Yachay

Zoete Kennis

(vertaling uit het Quechua)

Waar staat de stichting voor?

Misk'i Yachay heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio Cusco.

Onze visie:

Een samenleving die in zijn kracht staat, zorg draagt voor de ander en zich inzet voor een mooiere wereld.

Onze missie:

Kinderen die in een prettige leeromgeving goed onderwijs krijgen, sterke sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen en die een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.

la plaza.jpg
Abrazo chicas.jpg

Video: In groep 4 van de dorpsschool heeft juf Rebecca een goed idee. 
Elk kind krijgt een groot wit vel waarop ze hun naam mooi versieren. 
Dan gaan we naar buiten en hangt iedereen zijn eigen vel op. De juf laat elk kind bij zijn of haar vel staan en daarna één plek opschuiven. Nu mogen ze aan dat kind denken en iets liefs schrijven, iets dat ze knap vinden, waarderen in diegene of iets vanuit hun hart schrijven. 
De kinderen gaan enthousiast aan het werk.

Gelukkig is het een groot vel dus kunnen ze lekker groot schrijven en tekenen. Bij degenen die nog moeite met schrijven hebben, helpt de juf mee.
(Zelf even geluid aanzetten.)

20220308_124821_HDR_edited.jpg

Basisschool Urpay

Provincie Quispicanchis

foto I.E_edited.jpg

Basisschool Tupac Amaru

Cusco, San Sebastian 

GALSchool 2.jpg

GAL School

Cusco, Larapa

Wat we doen

Op dit moment is de Stichting Miski-onderwijs bezig met de invoering van een pilotproject. In dit project wordt een onderwijsmethode ontwikkeld voor leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap bij leerlingen te bevorderen. De leerdoelen van deze methode sluiten naadloos aan bij de eisen van het Ministerie van Onderwijs en er bestaat in Peru nog geen methode voor. De methode wordt geïmplementeerd en gevalideerd op drie basisscholen in de regio Cusco. In het project worden de docenten begeleid in het werken aan de sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschap met hun leerlingen en met de ouders.

Ambitie van het project:

Peruaanse kinderen met meer zelfvertrouwen, die voor zichzelf opkomen, anderen respecteren en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun (toekomstige) rol als burger in de maatschappij in

thema´s als ethiek, democratie, gelijkheid, multiculturaliteit en milieubewustzijn.

De beoogde resultaten:

1.- Competente docenten in het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap met hun leerlingen in de klas.

2.- Competente docenten in het werken met dezelfde thema’s met ouders, met het doel ze te sensibiliseren en concrete handvatten mee te geven in de opvoeding van hun kinderen.  

3.- Een onderwijsmethode, ontworpen, geïmplementeerd en gevalideerd, voor docenten die willen werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap met leerlingen en ouders.

Er wordt met de volgende thema's gewerkt:

In het eerste jaar begint het project aan het versterken van het zelfvertrouwen. Vervolgens werkt het met de kinderen aan het stellen van persoonlijke leerdoelen om op een veilige manier te werken

aan persoonlijke groei. 

Hierna leren ze de ander kennen, waarin onderwerpen  als het versterken van de eigen identiteit, discriminatie, multiculturaliteit en gender-gelijkheid aan bod komen. Afsluitend wordt er, samen met het schoolteam,  een pest-protocol opgesteld.

In het tweede jaar werkt de school aan een democratische samenleving, de kinderen leren hun mening te geven, te discussiëren en samen tot een consensus te komen in het gemeenschappelijke belang. Hierna gaan we in op het thema rechten, de kinderen leren hun rechten kennen en hoe ze er voor op kunnen komen zoals ook voor de rechten van anderen. Als laatste werken we aan het thema milieu en klimaat, waarbij de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving en een pro-actieve rol krijgen om een positief verschil te kunnen maken. 

Als we kinderen kunnen helpen gelukkig te worden, zich veilig en sterk te voelen en waarbij ze het beste uit zichzelf kunnen halen geloof ik, dat we goed werk verrichten.

Contact

Urbanización an Judas Chico 3-B-1
Wanchaq, Cusco, Peru

Bedankt voor de inzending!

bottom of page